Apa fungsi jaringan pada tumbuhan? Apa fungsi organ pada tumbuhan? Apa fungsi sistem orga pada tumbuhan?

Apa fungsi jaringan pada tumbuhan?

Apa fungsi organ pada tumbuhan?
Apa fungsi sistem orga pada tumbuhan?

 

 

  1. Menghasilkan O2 (oksigen),menghasilkan glukosa, menghasilkan air, dll.2. AkarDi dalam akar terdapat berkas pengangkut untuk mengangkut air dan zat hara menuju daun. Akar tumbuhan mempunyai rambut akar dan tulang akar. Rambut akar dapat memperluas permukaan akar sehingga daya serap akar akan lebih besar. Kedua bagian akar ini berperan dalam penyerapan air dan zat hara.Fungsi akar adalah ebagai berikut :Menyerap air dan zat hara (mineral) dari dalam tanah;Menunjang berdirinya tumbuhan;Sebagai alat pernapasan, contoh pada tumbuhan bakau;Sebagai penyimpan makanan cadangan. Contoh pada singkong dan wortel.BatangDi dalam batang terdapat dua macam pembuluh yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara dari akar menuju daun. Floem berfungsi mengangkut makanan yang dibuat di daun ke seluruh tubuh. Dipermukaan kulit batang terdapat lentisel yang berfungsi sebagai alat pernapasan.Fungsi batang adalah sebagai berikut :Penopang tumbuhan agar tetap tegk;Pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun;Penyimpan makanan cadangan (tebu dan kentang);Pengangkut hasil fotosintesis.DaunPada daun terdapat klorofil (zat hijau daun) dan stomata. Selain itu juga terdapat lubang pengeluaran (hidatoda) yang terdapat di tepi daun.Fungsi daun adalah sebagai berikut :Tempat pembuatan makanan (fotosintesis);Untuk pernapasan karena di permukaan daun terdapat stomata;Tempat pengeluaran air melalui proses transpirasi dan gutasi. Transpirasi adalah proses kehilangan air dalam bentuk uap air dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Gutasi adalah peristiwa pengeluaran air dalam bentuk titik air melalui lubang pengeluaran (hidatoda) yang terdapat di tepi daun.BungaBunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif (kawin). Pada bunga terdapat putik sebagai kelamin betina dan benang sari sebagai kelamin jantan.Buah dan BijiDalam biji terdapat makanan cadangan (endosperma). Daging dan kulit buah berfungsi melindungi bakal tumbuhan baru dari pengaruh buruk lingkungan luar.