Berikut Ini Solusi Yang Tepat Untuk Mengatasi Anak-anak Yang Malas Atau Bosan Membaca Buku Adalah?

Klik Disini

Berikut ini solusi yang tepat untuk mengatasi anak-anak yang malas atau bosan membaca buku adalah?

Klik Disini
  1. menyediakan buku yang penuh dengan tulisan dengan warna-warna yang terang dan mencolok
  2. menyediakan buku yang penuh dengan gambar dari halaman awal hingga akhir dan semua warna mencolok
  3. menyediakan buku dengan semua tulisan berwarna dari halaman awal damapi halaman akhir
  4. menyediakan buku dengan beberapa gambar menarik dan warna-warna yang kontras di setiap halamannya
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: D. menyediakan buku dengan beberapa gambar menarik dan warna-warna yang kontras di setiap halamannya.

Klik Disini

Dilansir dari Ensiklopedia, berikut ini solusi yang tepat untuk mengatasi anak-anak yang malas atau bosan membaca buku adalah menyediakan buku dengan beberapa gambar menarik dan warna-warna yang kontras di setiap halamannya.

Pembahasan dan Penjelasan

Klik Disini

Menurut saya jawaban A. menyediakan buku yang penuh dengan tulisan dengan warna-warna yang terang dan mencolok adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban B. menyediakan buku yang penuh dengan gambar dari halaman awal hingga akhir dan semua warna mencolok adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Baca Juga  Baca Teks Ieu Di Handap Kalawan Gemet! Kampung Naga Salah Sahiji Kampung Adat Di Jawa Barat Anu Masih Nyekel Kuat Adat Kabiasaan Karuhun Nya éta Kampung Naga. Ieu Lembur Pernahna Di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Dipercaya Ku Wargana Tokoh Nu Ngadegkeun Ieu Lembur Téh Nya éta Éyang Dalem Singaparna. Diantara Adat Kabiasaan Nu Dijaga Téh Nya éta Tatacara Ngawangun Imah. Mun Ngawangun Imah Dijieun Kudu Tina Bahan Awi Atawa Kai. Nyanggirahna Ka Beulah Kaler Atau Kidul. Bahana Imah, Teu Meunang Tina Bahan Tembok Atawa (gedong), Sanajan Mampu. Bentuk Wangunan Suhunan Imah, Disebutna Suhunan Julang Ngapak. Hateup (atap) Imah Dijieun Tina Nipah Atawa Ijuk. Bilik Pipinding Imah Mangrupa Bilik Anyaman Sasag. Ari Kasenian Nu Tara Di Tangkap Nya éta Seni Wayang Golék Jeung Pencak Silat, Sabab Aya Salah Sahiji Alat Nu Bakal Ditabeuh Nyatana Alat Musik Goong. Kasenian Nu Sok Di Tangkap Diantarana Terebang, Beluk, Jeung Réngkong. Mun Rék Asup Ka Kampung Naga Kudu Ngaliwatan Séséngkéd Nu Jumlahna Lobana 439 Réana. Kasenian Anu Tara Ditangkap Di Kampung Naga Nya éta?

Menurut saya jawaban C. menyediakan buku dengan semua tulisan berwarna dari halaman awal damapi halaman akhir adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban D. menyediakan buku dengan beberapa gambar menarik dan warna-warna yang kontras di setiap halamannya adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah D. menyediakan buku dengan beberapa gambar menarik dan warna-warna yang kontras di setiap halamannya.

Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.