dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 83 menyebutkan puasa bulan Ramadhan hukum nya wajib bagi orang yang beriman, sebutkan hikmah puasa 3 saja ​

dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 83 menyebutkan puasa bulan Ramadhan hukum nya wajib bagi orang yang beriman, sebutkan hikmah puasa 3 saja ​

 

Jawaban:

Hikmah Puasa

1) Puasa adalah sarana menggapai ketakwaan. 2) Puasa adalah sarana mensyukuri nikmat. 3) Puasa melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati dan mengendalikan syahwat.