Breaking News

Jaka Tarub Para Nawang Lagi Guneman Ing Kahyangan.dheweke Mudhun Saka Kahyangan Arep Adus Ing Bumi.nawang Sekar : “Ayo Dulur,Dolan Menyang Bumi!”Nawang Lintang : “ Wah..ayo! Nanging Dolan Menyang Ngendi?”Nawangsari : “ Aku Duwe Pemikiran,Ayo Adus Ing Telaga Wae”Para Nawang :” ( Ngawa Slendange ) Ayo…!”Para Nawang Teka Ing Sumber Lan Nyilih Selendang Ing Dhuwur Watu Gede.nawang Sekar : “ Wah…seger Tenan Banyune.”Nawang Sari : “ Iya,Bening Banget.”Nalika Para Nawang Padha Dolanan Banyu Lan Guyonan,Jaka Tarub Lewat Lan Ndingkik Para Nawang Sing Lagi Adus.jaka Tarub : “ Wah Sapa Kuwi ? Ya Jagad Dewa Bathara,Ayu –Ayu Tenan Rupane.”Jaka Tarub Duwe Akal Arep Njupuk Salah Siji Slendhange Para Nawang.tujuane Supaya Bisa Tetepungan Karo Salah Sijine Utawa Kabeh Para Nawang.jaka Tarub : “ Wah…selendang Endi Iki Sing Arep Dakjupuk?Iki Wae Wis !”Rada Sawetara, Para Nawang Banjur Padha Mentas Saka Sumber.para Nawang Njupuk Slendhange Dhewe-Dhewe.nawang Sari : “ Ayo Padha Mentas,Langit Wis Arep Peteng”Nawang Mekar : “ Ayo Bali, Sesuk Mrene Maneh”Nawang Wulan : “ ( Bingung Tolah – Toleh ) Lho…ana Ngendi Selendangku ? “Nawang Lintang : “ Iku Mau Kokseleh Ngendi?”Nawang Wulan : “ ( Nuding Watu Gedhe ) Ing Watu Gedhe Kuwi, Bareng Mbakyu Kabeh “Nawangsari : “ Apa Ana Manungsa Lewat Lan Njupuk Selendang,Nawang Wulan ? “Nawang Lintang : “ Aku Ora Ndeleng Ana Manungsa Liwat.’nawang Sekar : “ Piye Iki,Langit Wis Arep Peteng.”Nawang Sari : “ Iyo,Yen Ora Ndang Bali Kahyangan Bakal Ditutup”Nawang Lintang : “ Yen Ngono,Kowe Ing Kene Wae, Golekana Selendangmu.yen Wis Ketemu Kita Bakal Nyusul Kowe”Nawang Wulan : “Aja Mbakyu.aku Aja Ditinggal. Mbakyu,Mbakyu..”Nawang Sari : “( Para Nawang Budhal Mabur ) “Wis Ngati-Ngati,Nawang Wulan.pangapurane Ya..!”Para Nawang Mulih Menyang Kahyangan. Nawang Wulan Bisane Mung Nangis . Jaka Tarub Teka Lan Nyedaki Nawang Wulan.nawang Wulan : “ ( Susah ) Ana Ngendi Sendhangku Ya ?”Jaka Tarub : “ Geneya Kowe Kok Sedih Banget?’Nawang Wulan : “ Aku Kelangan Selendang, Opo Kowe Ngerti ? “Jaka Tarub : “ Aku Ora Ngerti.aku Jaka Tarub, Omahku Ana Ing Desa Kulon Kono.sapa Jenengmu?”Nawang Wulan : “ Aku Nawang Wulan,Aku Kesasar Ana Ning Kene Lan Arep Nggoleki Slendhangku”Jaka Tarub : “ Yen Kowe Gelem, Kowe Oleh Nginep Ing Omahku.sesuk Isuk Dakrewangi Nggoleki Selendang Dewi”Nawang Wulan : “ Wah..matur Suwun Kakang Jaka Tarub” Tujuane Jaka Tarub Nyingitake Salah Siji Slendhange Para Nawang?

Klik Disini

JAKA TARUB Para nawang lagi guneman ing kahyangan.Dheweke mudhun saka kahyangan arep adus ing bumi.Nawang Sekar : “Ayo dulur,dolan menyang bumi!”Nawang Lintang : “ Wah..ayo! Nanging dolan menyang ngendi?”Nawangsari : “ Aku duwe pemikiran,ayo adus ing telaga wae”Para Nawang :” ( ngawa slendange ) Ayo…!”Para Nawang teka ing sumber lan nyilih selendang ing dhuwur watu gede.Nawang Sekar : “ Wah…seger tenan banyune.”Nawang Sari : “ Iya,bening banget.”Nalika para Nawang padha dolanan banyu lan guyonan,Jaka Tarub lewat lan ndingkik para Nawang sing lagi adus.Jaka Tarub : “ Wah sapa kuwi ? Ya Jagad Dewa Bathara,ayu –ayu tenan rupane.”Jaka Tarub duwe akal arep njupuk salah siji slendhange para Nawang.Tujuane supaya bisa tetepungan karo salah sijine utawa kabeh para Nawang.Jaka Tarub : “ Wah…selendang endi iki sing arep dakjupuk?Iki wae wis !”Rada sawetara, para Nawang banjur padha mentas saka sumber.Para Nawang njupuk slendhange dhewe-dhewe.Nawang Sari : “ Ayo padha mentas,langit wis arep peteng”Nawang Mekar : “ ayo bali, sesuk mrene maneh”Nawang Wulan : “ ( bingung tolah – toleh ) Lho…ana ngendi selendangku ? “Nawang Lintang : “ iku mau kokseleh ngendi?”Nawang Wulan : “ ( nuding watu gedhe ) ing watu gedhe kuwi, bareng mbakyu kabeh “Nawangsari : “ Apa ana manungsa lewat lan njupuk selendang,Nawang Wulan ? “Nawang Lintang : “ aku ora ndeleng ana manungsa liwat.’Nawang Sekar : “ Piye iki,langit wis arep peteng.”Nawang Sari : “ Iyo,yen ora ndang bali kahyangan bakal ditutup”Nawang Lintang : “ Yen ngono,kowe ing kene wae, golekana selendangmu.Yen wis ketemu kita bakal nyusul kowe”Nawang Wulan : “Aja mbakyu.Aku aja ditinggal. Mbakyu,mbakyu..”Nawang Sari : “( Para Nawang budhal mabur ) “Wis ngati-ngati,Nawang Wulan.Pangapurane ya..!”Para Nawang mulih menyang kahyangan. Nawang Wulan bisane mung nangis . Jaka Tarub teka lan nyedaki Nawang Wulan.Nawang Wulan : “ ( susah ) ana ngendi sendhangku ya ?”Jaka Tarub : “ Geneya kowe kok sedih banget?’Nawang Wulan : “ Aku kelangan selendang, opo kowe ngerti ? “Jaka Tarub : “ Aku ora ngerti.Aku Jaka Tarub, omahku ana ing desa kulon kono.Sapa jenengmu?”Nawang Wulan : “ Aku Nawang Wulan,aku kesasar ana ning kene lan arep nggoleki slendhangku”Jaka Tarub : “ Yen kowe gelem, kowe oleh nginep ing omahku.Sesuk isuk dakrewangi nggoleki Selendang Dewi”Nawang Wulan : “ Wah..matur suwun kakang Jaka Tarub” Tujuane Jaka Tarub nyingitake salah siji slendhange para nawang?

Klik Disini
  1. Kepengin kenal karo salah sjine Nawang
  2. Kepengin slendhange nawang
  3. Kepengen nulungi Nawang
  4. Kepengin dadi widodaren
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: A. Kepengin kenal karo salah sjine Nawang.

Klik Disini

Dilansir dari Ensiklopedia, jaka tarub para nawang lagi guneman ing kahyangan.dheweke mudhun saka kahyangan arep adus ing bumi.nawang sekar : “ayo dulur,dolan menyang bumi!”nawang lintang : “ wah..ayo! nanging dolan menyang ngendi”nawangsari : “ aku duwe pemikiran,ayo adus ing telaga wae”para nawang :” ( ngawa slendange ) ayo…!”para nawang teka ing sumber lan nyilih selendang ing dhuwur watu gede.nawang sekar : “ wah…seger tenan banyune.”nawang sari : “ iya,bening banget.”nalika para nawang padha dolanan banyu lan guyonan,jaka tarub lewat lan ndingkik para nawang sing lagi adus.jaka tarub : “ wah sapa kuwi ya jagad dewa bathara,ayu –ayu tenan rupane.”jaka tarub duwe akal arep njupuk salah siji slendhange para nawang.tujuane supaya bisa tetepungan karo salah sijine utawa kabeh para nawang.jaka tarub : “ wah…selendang endi iki sing arep dakjupukiki wae wis !”rada sawetara, para nawang banjur padha mentas saka sumber.para nawang njupuk slendhange dhewe-dhewe.nawang sari : “ ayo padha mentas,langit wis arep peteng”nawang mekar : “ ayo bali, sesuk mrene maneh”nawang wulan : “ ( bingung tolah – toleh ) lho…ana ngendi selendangku “nawang lintang : “ iku mau kokseleh ngendi”nawang wulan : “ ( nuding watu gedhe ) ing watu gedhe kuwi, bareng mbakyu kabeh “nawangsari : “ apa ana manungsa lewat lan njupuk selendang,nawang wulan “nawang lintang : “ aku ora ndeleng ana manungsa liwat.’nawang sekar : “ piye iki,langit wis arep peteng.”nawang sari : “ iyo,yen ora ndang bali kahyangan bakal ditutup”nawang lintang : “ yen ngono,kowe ing kene wae, golekana selendangmu.yen wis ketemu kita bakal nyusul kowe”nawang wulan : “aja mbakyu.aku aja ditinggal. mbakyu,mbakyu..”nawang sari : “( para nawang budhal mabur ) “wis ngati-ngati,nawang wulan.pangapurane ya..!”para nawang mulih menyang kahyangan. nawang wulan bisane mung nangis . jaka tarub teka lan nyedaki nawang wulan.nawang wulan : “ ( susah ) ana ngendi sendhangku ya ”jaka tarub : “ geneya kowe kok sedih banget’nawang wulan : “ aku kelangan selendang, opo kowe ngerti “jaka tarub : “ aku ora ngerti.aku jaka tarub, omahku ana ing desa kulon kono.sapa jenengmu”nawang wulan : “ aku nawang wulan,aku kesasar ana ning kene lan arep nggoleki slendhangku”jaka tarub : “ yen kowe gelem, kowe oleh nginep ing omahku.sesuk isuk dakrewangi nggoleki selendang dewi”nawang wulan : “ wah..matur suwun kakang jaka tarub” tujuane jaka tarub nyingitake salah siji slendhange para nawang Kepengin kenal karo salah sjine Nawang.

Pembahasan dan Penjelasan

Klik Disini

Menurut saya jawaban A. Kepengin kenal karo salah sjine Nawang adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban B. Kepengin slendhange nawang adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban C. Kepengen nulungi Nawang adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban D. Kepengin dadi widodaren adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah A. Kepengin kenal karo salah sjine Nawang.

Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.