Rangkaian Perubahan Dalam Pertumbuhan Dan Perkembangan Makhluk Hidup Dinamakan?

Klik Disini

Rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dinamakan?

Klik Disini
  1. Ekosistem
  2. Seleksi Alam
  3. Siklus hidup
  4. Metamorfosis
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: D. Metamorfosis.

Klik Disini

Dilansir dari Ensiklopedia, rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dinamakan Metamorfosis.

Baca Juga  Pa Gumilar Jenenganana Téh. Anjeunna Guru SD Di Garut. Istrinya, Jenenganana Bu Euis. Pa Gumilar Sareng Bu Eulis Kalebet Kulawarga Basajan. Putrana Aya Dua, Hiji Pameget Hiji Deui Istri. Putra Nu Pameget Wastana Risal, Ari Putra Nu Istri Wastana Néndén. Risal Tos Sakola Di SMP Kelas 7. Rain Amah, Néndén Sakolana Di SD Kelas 4. Kulawarga Pa Gumilar Hirup Rukun Sauyunan, Boh Jeung Tatangga Boh Jeung Baraya. Hiji Waktos Pa Gumilar Kasumpingan Rakana Ti Bandung. Jenenganana Pa Jéjén Sareng Isterina, Bu Dewi.Pa Jéjén : Assalamualaikum!Risal : Waalaikumsalam! Aéh Geuning Wa Jéjén. Manga Wa, Lewat!Wa Jéjén : Manga, Nuhun. Risal Ieu Téh? Tos Ageung, Tos Bujang Ayeuna Mah.Risal : Muhun, Wa.Wa Jéjén : Tos Kelas Sabaraha Sakola Téh?Risal : Kelas 7, Wa.Wa Jéjén : Bapa Sareng Mamah Araya?Rizal : Aya, Wa, Nuju Di Kalebet.Wa Jéjén : Nuhun Atuh Ari Araya Mah.Risal : Mah, Pa, Aya Wa Jéjén.Pa Gumlar : Aéh, Kang Jéjén, Haturan. Mangga Linggih.Pa Jéjén : Nuhun, Yi. Sono Akang Téh, Tos Lami Teu Tepang.Pa Gumilar : Muhun. Rupina Mah Sami-sami Paciweuh Ku Padamelan.Néndén : Wa, Damang?Pa Jéjén : Pangésto. Néndén, Nya? Tos Kelas Sabaraha Sakola?Néndén : Kelas 4, Wa.Bu Eulis : Muhun, Kang. Tos Lami Teu Tepang. Kumaha Tétéh Damang?Bu Dewi : Pangésto, Yi. Kumaha Sawangsulna?Bu Euis : Saé, Téh. Mangga Calik Na Palih Dieu. Sakantenan Urang Taruang Heula.Pa Jéjén : Ah, Nembé Gé Dongkap, Tos Dipiwarang Neda. Ieu Yeuh Sonona Akang Ka Kulawargi Yi Gugum Téh Géksor.Bu Eulis : Kaleresan Geura, Abdi Tos Mais Lauk Emas Disurawungan. Bu Dewi : Atuh, Kasedep Uwa Pameget éta Mah. Muhun Atuh, Kaleresan Tos Lapar. Kulawarga Pa Gumilar Sareng Kulawarga Wa Jéjén Taruang Balakecrakan. Bangun Nu Ponyo Naker Katingalina Téh. Ma’lum Tos Lumampah Nu Kaétang Tebih Ti Bandung Ka Garut, Katambi-nambih Macét Deui. Kunaon Pa Jejen Beut Sono Ka Raina?

Pembahasan dan Penjelasan

Klik Disini

Menurut saya jawaban A. Ekosistem adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban B. Seleksi Alam adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban C. Siklus hidup adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban D. Metamorfosis adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah D. Metamorfosis.

Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.